Arian gyda Modrwy Ymgysylltu Nestle Aquamarine

£450.00

Gwneud i archebu
Treth wedi'i chynnwys. Postio cyfrifir wrth y til.

Maint y Cerrig: Rownd 5mm

 • Rownd 5mm
 • Rownd 6mm
 • Rownd 7mm
 • Rownd 8mm

maint: J

 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
£450.00
Allan o stoc

Wedi'i wneud i archebu mewn 4-6 wythnos

Carreg Aquamarine ddisglair gradd A, carreg eni mis Mawrth a dewis poblogaidd ar gyfer modrwyau dyweddïo cyfoes p'un a ydych chi'n fabi gwanwyn ai peidio! Gellir dewis y garreg mewn gwahanol feintiau a'i gosod mewn arian. Mae ei arlliw glas cain yn bert a bythol.

Mae'r darn hwn yn from fy nghasgliad 'Nestle' ac wedi'i gynllunio i gyd-fynd â modrwyau priodas a thragwyddoldeb fy 'Nestle' yn berffaith.

Er enghraifft, rydym wedi tynnu llun y fodrwy ddyweddïo hon, maint 7mm o led yn yr achos hwn gyda'n band priodas 'Nestling' clasurol a di-addurn i ddangos sut y gall edrych ynghyd â modrwy sy'n cyfateb. Sylwch fod y rhestriad hwn ar gyfer y fodrwy ddyweddïo arian yn unig, prynir modrwyau priodas a thragwyddoldeb ar wahân.

Mae'r band yn broffil crwn ac yn mesur 2mm mewn diamedr.

Mae'r fodrwy orffenedig wedi'i dilysu yn cyrraedd anrheg wedi'i lapio yn un o'n blychau gwyn perlog llofnod. Gwasanaeth Post Brenhinol sydd wedi'i yswirio'n llawn sy'n dosbarthu.

Casgliad Nestle

'Nestle' yw ein dewis cyntaf o fodrwyau priodas, dyweddïo a thragwyddoldeb

 1. Set briodas sy'n gwbl addasadwy.
 2. Cymysgwch fetelau a cherrig i gael eich casgliad perffaith o un, dwy neu dair modrwy.
 3. Mae meintiau pwrpasol a dewisiadau cerrig ar gael ar gais, cysylltwch â ni.
 4. Ardystiedig ar gyfer dilysrwydd
 5. Wedi'i ddanfon yn ddiogel mewn blwch gemwaith o ansawdd uchel wedi'i lapio ag anrheg gyda chyfarwyddiadau gofal a gwybodaeth artist am Angela Evans.

Mae'r holl fodrwyau o gasgliad 'Nestle' yn ffitio gyda'i gilydd, yn debyg iawn i gofleidio sy'n rhoi ymdeimlad o agosatrwydd ac agosatrwydd. Gallwch ddewis unrhyw fodrwy briodas o'r casgliad 'Nestle' i gyd-fynd ag unrhyw un o'r modrwyau dyweddio, mae'n gymysgedd a chyfateb! Trowch y modrwyau priodas wyneb i waered ac mae gennych fodrwy tragwyddoldeb.

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
Dim digon o eitemau ar gael. Dim ond [mwyaf] ar ôl.
Ychwanegu at Rhestr dymuniadauPori Rhestr dymuniadauTynnwch y Rhestr Ddymuniadau
basged siopa

Mae eich trol yn wag.

Dychwelyd I Siop

Ychwanegu Nodyn Gorchymyn Golygu Nodyn Gorchymyn
Amcangyfrif Llongau
Ychwanegu Cwpon

Amcangyfrif Llongau

Ychwanegu Cwpon

Bydd cod cwpon yn gweithio ar y dudalen ddesg dalu

Arian gyda Modrwy Ymgysylltu Nestle Aquamarine

Rownd 5mm / J
Rownd 5mm / J
£450.00