Modrwy Llif Aur gyda 1 Carat Gwasgariad o Ddiemwntau

£9,500.00

Mewn SdôcMewn SdôcAllan o stoc
Treth wedi'i chynnwys. Postio cyfrifir wrth y til.
Allan o stoc

Mae hwn yn ddarn 'Un o fath', sy'n golygu mai dim ond un sydd ar gael ac wedi'i wneud.

Mae pob un o'r darnau caredig wedi'u gwneud yn arbennig gan Angela gan ddefnyddio cerrig gemau a ddewiswyd yn unigol ac yn arbennig o ansawdd uchel a lliw disglair. Daw’r ysbrydoliaeth o’r gemau eu hunain boed yn fandiau cylch gweadog a chywrain, gorffeniadau metel cymysg neu ronynniad manwl, pob un yn unigryw ac wedi’i grefftio â llaw yn fedrus.

Bob amser yn boblogaidd, mae modrwyau llifol Angela yn cynnwys detholiad o gerrig. Yn ganolog i'r fodrwy hon mae diemwnt trawiadol 6x4mm wedi'i dorri'n hirgrwn ynghyd â chwe diemwnt arall, dau 3mm crwn a phedwar crwn 2.5mm sy'n rhoi cyfanswm o 1carat ar y cylch cyfan. Wedi’i osod ar fand aur melyn 18ct, mae hwn yn ddarn gwirioneddol unigryw i’w drysori am oes. 

Darperir adroddiad labordy GIA llawn ar y diemwnt hirgrwn mawr a thystysgrif dilysrwydd y cylch cyfan.

Mae'r cylch yn meinhau o 6.5mm yn y cefn i 12mm o uchder yn y man lletaf ar y blaen.

I ffitio maint cylch y DU M

Mae'r fodrwy orffenedig wedi'i diffinio yn cyrraedd anrheg wedi'i lapio yn un o'm blychau gwyn perlog llofnod. Caiff ei ddosbarthu gan wasanaeth post y Post Brenhinol wedi'i yswirio'n llawn. Rydym yn eich hysbysu ar y diwrnod anfon fel y gallwch ddisgwyl eich eitem y diwrnod canlynol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y cynnyrch hwn neu os na allwch weld yn union beth ydych chi ar ei ôl, yna cysylltwch â ni gan fod meintiau pwrpasol a dewisiadau cerrig ar gael ar gais.

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
Dim digon o eitemau ar gael. Dim ond [mwyaf] ar ôl.
Ychwanegu at Rhestr dymuniadauPori Rhestr dymuniadauTynnwch y Rhestr Ddymuniadau
basged siopa

Mae eich trol yn wag.

Dychwelyd I Siop

Ychwanegu Nodyn Gorchymyn Golygu Nodyn Gorchymyn
Amcangyfrif Llongau
Ychwanegu Cwpon

Amcangyfrif Llongau

Ychwanegu Cwpon

Bydd cod cwpon yn gweithio ar y dudalen ddesg dalu

Modrwy Llif Aur gyda 1 Carat Gwasgariad o Ddiemwntau

£9,500.00