Gwerthu allan

Cadwyn Arian Mawr wedi'i Lapio gyda Garnet Tsavorite

£395.00

Mewn SdôcMewn SdôcAllan o stoc
Treth wedi'i chynnwys. Postio cyfrifir wrth y til.

Hyd cadwyn: 16 modfedd (40cm)

  • 16 modfedd (40cm)
  • 18 modfedd (45cm)

Hysbyswch fi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael:

Crogdlws trawiadol wedi'i ffurfio o haenau o arian sterling wedi'u lapio'n gywrain wedi'u lapio a'u rhwymo at ei gilydd i ffurfio tlws crog solet hardd. O amgylch y canol mae tri garnet tsavorit hardd 2.5mm o led.

Mae'n dod ar gadwyn 'neidr' arian sterling 1.2mm sy'n gwbl llyfn heb unrhyw ddolenni gweladwy ac sydd ar gael mewn dau hyd gwahanol.

Mae'r crogdlws yn cyrraedd wedi'i ddilysnodi, ac wedi'i becynnu'n hyfryd yn anrheg mewn blwch gemwaith brand o ansawdd uchel.

Deunyddiau: arian sterling, garnets tsavorite.

Dimensiynau: diamedr 26mm

Nod y darnau unigryw hyn yw teimlo'n opulent ac arbennig. Mae’r arlliwiau canmoliaethus a’r haenau lapio hefyd yn cynrychioli ymdeimlad o agosatrwydd, teimlad sy’n cael ei synhwyro cymaint yn gryfach yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf gan deulu, ffrindiau a hyd yn oed dieithriaid. Mae hyn wedi bod yn ysbrydoledig iawn.

Mae pob un o'r darnau caredig wedi'u gwneud yn arbennig gan Angela gan ddefnyddio cerrig gemau a ddewiswyd yn unigol ac yn arbennig o ansawdd uchel a lliw disglair. Daw’r ysbrydoliaeth o’r gemau eu hunain boed yn fandiau cylch gweadog a chywrain, gorffeniadau metel cymysg neu ronynniad manwl, pob un yn unigryw ac wedi’i grefftio â llaw yn fedrus.

Mae'r darn gorffenedig, wedi'i ddilysnodi yn cyrraedd anrheg wedi'i lapio yn un o'm blychau gwyn perlog llofnod. Caiff ei ddosbarthu gan wasanaeth post y Post Brenhinol wedi'i yswirio'n llawn. Rydym yn eich hysbysu ar y diwrnod anfon fel y gallwch ddisgwyl eich eitem y diwrnod canlynol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y cynnyrch hwn neu os na allwch weld yn union beth ydych chi ar ei ôl, yna cysylltwch â ni gan fod meintiau pwrpasol a dewisiadau cerrig ar gael ar gais.

Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
Dim digon o eitemau ar gael. Dim ond [mwyaf] ar ôl.
Ychwanegu at Rhestr dymuniadauPori Rhestr dymuniadauTynnwch y Rhestr Ddymuniadau
basged siopa

Mae eich trol yn wag.

Dychwelyd I Siop

Ychwanegu Nodyn Gorchymyn Golygu Nodyn Gorchymyn
Amcangyfrif Llongau
Ychwanegu Cwpon

Amcangyfrif Llongau

Ychwanegu Cwpon

Bydd cod cwpon yn gweithio ar y dudalen ddesg dalu