Arian gyda Modrwy Priodas Nythu Diemwnt

£345.00

Gwneud i archebu
Treth wedi'i chynnwys. Postio cyfrifir wrth y til.

Diamedr cromlin: Cromlin 5mm

 • Cromlin 5mm
 • Cromlin 6mm
 • Cromlin 7mm
 • Cromlin 8mm

maint: J

 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
Allan o stoc
Wedi'i wneud i archebu mewn 4-6 wythnos

Mae'r fodrwy caboledig glasurol hon yn syml, yn hardd ac yn oesol ac yn cynnwys nodweddion diemwnt hardd wedi'i dorri'n grwn SI1 2mm o led mewn gosodiad befel llyfn gan roi naws vintage iddo. Yn fand priodas o fy nghasgliad 'Nestle' mae wedi ei gynllunio i gyd-fynd yn berffaith gyda fy modrwyau dyweddio 'Nestle'.

Er enghraifft, rydym wedi tynnu llun y band priodas hwn gyda'n modrwy dyweddïo Topaz Nestle Glas Swisaidd Rownd 5mm a'n modrwy Pear Emerald Engagement i ddangos sut y gall edrych ynghyd â modrwy(au) cyfatebol. Sylwch fod y rhestriad hwn ar gyfer y band priodas arian yn unig, prynir modrwyau dyweddïo a thragwyddoldeb ar wahân.

Mae graddiant y gromlin yn cyfateb i ddiamedr y garreg yn y cylch ymgysylltu rydych chi wedi'i ddewis. Ee Os oes gennych garreg gron 5mm yn y cylch dyweddïo yna dylech ddewis y Gromlin 5mm cyfatebol ar gyfer y band priodas, os ydych yn ansicr mewn unrhyw ffordd rhowch wybod i ni a byddwn yn sicrhau bod popeth yn cyfateb yn berffaith i chi.

Mae'r band yn broffil crwn ac yn mesur 2mm mewn diamedr.

Mae'r fodrwy orffenedig wedi'i dilysu yn cyrraedd anrheg wedi'i lapio yn un o'n blychau gwyn perlog llofnod. Gwasanaeth Post Brenhinol sydd wedi'i yswirio'n llawn sy'n dosbarthu.

Casgliad Nestle

'Nestle' yw ein dewis cyntaf o fodrwyau priodas, dyweddïo a thragwyddoldeb
 1. Set briodas sy'n gwbl addasadwy.
 2. Cymysgwch fetelau a cherrig i gael eich casgliad perffaith o un, dwy neu dair modrwy.
 3. Mae meintiau pwrpasol a dewisiadau cerrig ar gael ar gais, cysylltwch â ni.
 4. Ardystiedig ar gyfer dilysrwydd
 5. Wedi'i ddanfon yn ddiogel mewn blwch gemwaith o ansawdd uchel wedi'i lapio ag anrheg gyda chyfarwyddiadau gofal a gwybodaeth artist am Angela Evans.
Mae'r holl fodrwyau o gasgliad 'Nestle' yn ffitio gyda'i gilydd, yn debyg iawn i gofleidio sy'n rhoi ymdeimlad o agosatrwydd ac agosatrwydd. Gallwch ddewis unrhyw fodrwy briodas o'r casgliad 'Nestle' i gyd-fynd ag unrhyw un o'r modrwyau dyweddio, mae'n gymysgedd a chyfateb! Trowch y modrwyau priodas wyneb i waered ac mae gennych fodrwy tragwyddoldeb.
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
Dim digon o eitemau ar gael. Dim ond [mwyaf] ar ôl.
Ychwanegu at Rhestr dymuniadauPori Rhestr dymuniadauTynnwch y Rhestr Ddymuniadau
basged siopa

Mae eich trol yn wag.

Dychwelyd I Siop

Ychwanegu Nodyn Gorchymyn Golygu Nodyn Gorchymyn
Amcangyfrif Llongau
Ychwanegu Cwpon

Amcangyfrif Llongau

Ychwanegu Cwpon

Bydd cod cwpon yn gweithio ar y dudalen ddesg dalu

Arian gyda Modrwy Priodas Nythu Diemwnt

Cromlin 5mm / J
Cromlin 5mm / J
£345.00