Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Sut mae archebu darn o emwaith?
Gallwch bori drwy ein detholiad o emwaith â llaw yn ein siop ar-lein.
Gallwch dalu gan ddefnyddio cerdyn credyd, debyd neu PayPal.
Hoffwn amrywiad nad yw'n cael ei gynnig yn y siop ar-lein
Cysylltwch â ni. Gallwn newid cerrig, meintiau a mwy. Rydym bob amser yn hapus i helpu. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth pwrpasol.
Ydych chi'n postio'n rhyngwladol?
Ydym, rydym yn postio ledled y byd.
Sut mae eich eitemau'n cael eu danfon?
Rydym yn defnyddio Post Brenhinol, mae popeth yn cael ei anfon o'n gweithdy yng Ngogledd Cymru. Ar y cam til gallwch ddewis pa wasanaeth yr hoffech ei gael. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig post dosbarth cyntaf yn rhad ac am ddim ond gallwch hefyd ddewis gwasanaeth 'Cyflenwi Arbennig' wedi'i yswirio'n llawn. Anfonir archebion rhyngwladol drwy wasanaeth tracio ac arwyddo’r Post Brenhinol, a nodwch eich bod yn atebol am unrhyw drethi neu ffioedd mewnforio cysylltiedig.
Beth fydd yn digwydd os bydd angen i mi ddychwelyd eitem?
Mae ein polisi dychwelyd yn berthnasol y gallwch ei ddarllen yma
Nid yw fy nghwestiwn wedi'i restru yma
Cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.
Dydd Sul Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
Dim digon o eitemau ar gael. Dim ond [mwyaf] ar ôl.
Ychwanegu at Rhestr dymuniadauPori Rhestr dymuniadauTynnwch y Rhestr Ddymuniadau
basged siopa

Mae eich trol yn wag.

Dychwelyd I Siop

Ychwanegu Nodyn Gorchymyn Golygu Nodyn Gorchymyn
Amcangyfrif Llongau
Ychwanegu Cwpon

Amcangyfrif Llongau

Ychwanegu Cwpon

Bydd cod cwpon yn gweithio ar y dudalen ddesg dalu